färgfarbriken_5.png
COPPERS AND COTTON I, II, III

Printed circuit board in copper, produced in Sweden, hand spun cotton spun by a women's collective in Burkina Faso, copper coloured rings.

 

Coppers is made up of industrial printed circuit boards, intertwined with small rings and hand spun cotton. The printed circuit board is the first step in the manufacture of a complete circuit board, it usually consists of copper and some insulating material, and enables electronic connections in more advanced technologies such as computers, modern cars and mobile phones. The cards in the exhibition are made in the mid 1990s in a Swedish printed circuit board factory and have been discarded for various reasons.

The cards, which also reappear in the work Untitled Blue, are marked by etchings and fingerprints from the people who handled them.

The cotton has been spun by women who have been excluded from their communities as they have for various reasons been accused of witchcraft. With the collective they have succeeded in creating a new social existence and becoming financially self-sufficient.

//

Mönsterkort av koppar industriproducerade i Sverige, handspunnen bomull från kvinnokollektiv i Burkina Faso, kopparfärgade ringar.

 

Coppers är uppbyggd av industriproducerade mönsterkort, sammanflätade med små ringar och handspunnen bomull. Mönsterkort utgör det första steget i tillverkningen av ett kretskort, det består vanligtvis av koppar med en bärare av något isolerande material, och möjliggör elektroniska kopplingar i mer avancerad teknik så som datorer, moderna bilar och mobiltelefoner. Korten i utställningen är tillverkade i mitten av 1990-talet i en svensk mönsterkortsfabrik och har av olika anledningar kasserats.
Korten, som även återkommer i verket Untitled Blue, är märkta av etsningar och fingeravtryck från människor som hanterat dem.
Bomullen har spunnits av kvinnor som exkluderats från sina samhällen då de av olika anledningar blivit anklagade för häxeri. I och med kollektivet har de lyckats skapat sig en ny social tillvaro och blivit ekonomiskt självförsörjande.

PRESS/ EXHIBITION TEXT (ENG) EXHIBITION TEXT(SWE)MOTIVATION OF THE JURY 

FÄRGFABRIKEN / BECKERSKONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019
CHART 2019
ANDRÉHN-SCHIPTJENKO 2018
UPPSALA KONSTMUSEUM 2017/2018
TOMTEBODA 2017