untitled_blue.png
UNTITLED BLUE

Untitled Blue consists of printed circuit boards in copper from a closed Swedish industry. By closely examining the small components, one can find traces of the human behind, as in the large circuit boards, each individually signed by the workers in the factory. In fact, they have served as control tools, for the factory apparatus to be able to claim personal responsibility when the production chain is broken. In retrospect, and lifting out of their context, they can give a kind of form and recognition of the human hand behind the work.

/Exhibition Text 

//

Untitled Blue består av mönsterkort i koppar från en nedlagd svenska industri. Genom att närsynt granske de små komponenterna kan en finna spår av människan bakom, som i de stora kretskorten som vart och ett signerats personligen av arbetarna i fabriken. Egentligen har de tjänat som kontrollverktyg, för fabriksapparaten att kunna utkräva personligt ansvar då produktionskedjan brutits. I efterhand, och lyfta ur sitt sammanhang, kan de ge ett slags form till och erkännanden av den mänskliga handen bakom arbetet.

/Utställnings text 

PRESS / RECENSION

FÄRGFABRIKEN / BECKERS KONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019
FÄRGFABRIKEN / BECKERS KONSTNÄRSSTIPENDIUM 2019